1. Personuppgifter

  Namn
  E-post
  Telefon
  Bostadsort
 2. Betygsätt gärna dina kunskaper + bifoga CV & personligt brev

  Asp.Net, C#
  HTML, CSS, JQuery
  SQL-Server
  CMS-verktyg
  App-utveckling


  Bifoga ev. CV

  Bifoga ev. personligt brev